magànügy 
1971
1971
Viewed: 1647 times.

1980 Lac de Como (I)
1980 Lac de Como (I)
Viewed: 2035 times.

1993 déc.
Fotolabo Club karácsonyi vacsora
1993 déc.
Fotolabo Club karácsonyi vacsora
Viewed: 1957 times.

1994 Lurty (CH)
1994 Lurty (CH)
Viewed: 1891 times.

1996 29 nov. 50 éves vagyok
1996 29 nov. 50 éves vagyok
Viewed: 1899 times.

1997
Az esküvöi asztalnál
1997
Az esküvöi asztalnál
Viewed: 1847 times.

1997
1997 "kisfiam" David és én Adrienn lányom esküvöjén
Viewed: 1877 times.

2002.08.02. Adri lányom, unokám és Vaterom a konyhában
2002.08.02. Adri lányom, unokám és Vaterom a konyhában
Viewed: 1902 times.

2002.08.02. autopálya pihenö Zürich
2002.08.02. autopálya pihenö Zürich
Viewed: 1932 times.

2002.08.02. Würenlos autopálya pihenö Zürich mellett.
2002.08.02. Würenlos autopálya pihenö Zürich mellett.
Viewed: 2416 times.

2002.08.02. Zürich Hauptbahnhof
2002.08.02. Zürich Hauptbahnhof
Viewed: 1946 times.

2003
Adri Tess Matt & Doggy
2003
Adri Tess Matt & Doggy
Viewed: 1883 times.

2003
2003 "easy rider"
Viewed: 1895 times.

2004
Séta dédnagypapával.
2004
Séta dédnagypapával.
Viewed: 1969 times.

2004
Állatkert Budapest
2004
Állatkert Budapest
Viewed: 2026 times.

Powered by Gallery v1 RSS