Tamás Andor 
1962
1962
Viewed: 1680 times.

1964 nyàr Balaton a T.V.K. üdülöjében
1964 nyàr Balaton a T.V.K. üdülöjében
Viewed: 1484 times.

1964 octóber Balatonfüred
1964 octóber Balatonfüred
Viewed: 1559 times.

1965 érettségi kép
1965 érettségi kép
Viewed: 1575 times.

1966 Magyar Néphadsereg katonàja
1966 Magyar Néphadsereg katonàja
Viewed: 1208 times.

1967 a Magyar Néphadsereg kétszeres kiváló katonája örvezetöi rangban.
1967 a Magyar Néphadsereg kétszeres kiváló katonája örvezetöi rangban.
Viewed: 2141 times.

1970
1970
Viewed: 1673 times.

1970
1970
Viewed: 1514 times.

1973
1973
Viewed: 1613 times.

1975
1975
Viewed: 1436 times.

1991
1991
Viewed: 1559 times.

1992 janvier
1992 janvier
Viewed: 1469 times.

1995
1995
Viewed: 1562 times.

1996
1996
Viewed: 1546 times.

2000 május
2000 május
Viewed: 1460 times.

Powered by Gallery v1 RSS