Tamás Andor 
1962
1962
Viewed: 2561 times.

1964 nyàr Balaton a T.V.K. üdülöjében
1964 nyàr Balaton a T.V.K. üdülöjében
Viewed: 2237 times.

1964 octóber Balatonfüred
1964 octóber Balatonfüred
Viewed: 2400 times.

1965 érettségi kép
1965 érettségi kép
Viewed: 2402 times.

1966 Magyar Néphadsereg katonàja
1966 Magyar Néphadsereg katonàja
Viewed: 1858 times.

1967 a Magyar Néphadsereg kétszeres kiváló katonája örvezetöi rangban.
1967 a Magyar Néphadsereg kétszeres kiváló katonája örvezetöi rangban.
Viewed: 3027 times.

1970
1970
Viewed: 2454 times.

1970
1970
Viewed: 2263 times.

1973
1973
Viewed: 2417 times.

1975
1975
Viewed: 2170 times.

1991
1991
Viewed: 2404 times.

1992 janvier
1992 janvier
Viewed: 2259 times.

1995
1995
Viewed: 2361 times.

1996
1996
Viewed: 2391 times.

2000 május
2000 május
Viewed: 2213 times.

Powered by Gallery v1 RSS