Tamás Andor 
1962
1962
Viewed: 2332 times.

1964 nyàr Balaton a T.V.K. üdülöjében
1964 nyàr Balaton a T.V.K. üdülöjében
Viewed: 2022 times.

1964 octóber Balatonfüred
1964 octóber Balatonfüred
Viewed: 2192 times.

1965 érettségi kép
1965 érettségi kép
Viewed: 2197 times.

1966 Magyar Néphadsereg katonàja
1966 Magyar Néphadsereg katonàja
Viewed: 1702 times.

1967 a Magyar Néphadsereg kétszeres kiváló katonája örvezetöi rangban.
1967 a Magyar Néphadsereg kétszeres kiváló katonája örvezetöi rangban.
Viewed: 2772 times.

1970
1970
Viewed: 2248 times.

1970
1970
Viewed: 2068 times.

1973
1973
Viewed: 2203 times.

1975
1975
Viewed: 1976 times.

1991
1991
Viewed: 2202 times.

1992 janvier
1992 janvier
Viewed: 2048 times.

1995
1995
Viewed: 2140 times.

1996
1996
Viewed: 2175 times.

2000 május
2000 május
Viewed: 2008 times.

Powered by Gallery v1 RSS