Tamás Andor 
1962
1962
Viewed: 1965 times.

1964 nyàr Balaton a T.V.K. üdülöjében
1964 nyàr Balaton a T.V.K. üdülöjében
Viewed: 1736 times.

1964 octóber Balatonfüred
1964 octóber Balatonfüred
Viewed: 1818 times.

1965 érettségi kép
1965 érettségi kép
Viewed: 1839 times.

1966 Magyar Néphadsereg katonàja
1966 Magyar Néphadsereg katonàja
Viewed: 1423 times.

1967 a Magyar Néphadsereg kétszeres kiváló katonája örvezetöi rangban.
1967 a Magyar Néphadsereg kétszeres kiváló katonája örvezetöi rangban.
Viewed: 2413 times.

1970
1970
Viewed: 1919 times.

1970
1970
Viewed: 1767 times.

1973
1973
Viewed: 1879 times.

1975
1975
Viewed: 1710 times.

1991
1991
Viewed: 1842 times.

1992 janvier
1992 janvier
Viewed: 1716 times.

1995
1995
Viewed: 1815 times.

1996
1996
Viewed: 1813 times.

2000 május
2000 május
Viewed: 1726 times.

Powered by Gallery v1 RSS